Pomiary elektryczne - InBu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomiary elektryczne w Krakowie i Katowicach

 
 

Badania oraz pomiary elektryczne mają na celu przede wszystkim określenie, czy dana instalacja spełnia normy bezpieczeństwa i czy może być bez żadnego ryzyka użytkowana przez ludzi. Każda nowo powstała instalacja musi zostać poddana dokładnym badaniom i pomiarom, zanim zostanie oddana do użytku. Później należy dokonywać takiego pomiaru co 5 lat, a w przypadku budynków zagrożonych wybuchem co rok.
 
Pomiary parametrów instalacji elektrycznych są niezbędne, aby otrzymać informację pozwalająca na dokładną ocenę stanu technicznego i sieci elektrycznej odbiorczej. Większość urządzeń, które poddawane są pomiarowi elektrycznemu, znajduje się w skrzynkach rozdzielczych i w tablicach bezpiecznikowych.
Wszelkie budynki powinny posiadać aktualne wyniki badań pomiarowych instalacji elektrycznej, wykonanych podczas inwestycji oraz pięcioletnich pomiarów okresowych. Kolejne ustalenie prawa budowlanego informuje, że przyrządy, którymi wykonywane są pomiary elektryczne, muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, które pozwolą na potwierdzenie zgodności parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego.
 
W latach 90-tych nastąpiły istotne zmiany w zakresie zasad budowy instalacji elektrycznych, zmieniły się także zasady dotyczące porażeń prądem. Nowe przepisy wprowadziły zasadę: najpierw chronić, potem zasilać. Ustalenia te znakomicie pozwalają chronić budynki przed skutkami awarii instalacji elektrycznych. Pomiary elektryczne pozwalają na kontrolowanie i zachowanie dobrego stanu technicznego urządzeń dopiero zamontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jak i tych użytkowanych, co poniekąd gwarantujemy bezpieczną i bezawaryjną pracę tych urządzeń.
Innym zagadnieniem, również bardzo istotnym, są firmy ubezpieczeniowe, które uważnie sprawdzają, czy budynek, który ma zostać ubezpieczony, posiada aktualne wyniki pomiarów elektrycznych. Firmy te zwracają szczególną uwagę na instalacje odgromowe. Właściwy stan tych instalacji chroni urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem, a prawidłowo eksploatowana instalacja odgromowa chroni także budynek i ludzi w nim przebywających.
 
Jeśli poszukują Państwo firmy, która wykona pomiary elektryczne, zapraszamy do kontaktu.

  • Posiadamy wszelkie niezbędne urządzenia, które pozwolą nam wykonać fachowy i pełny pomiar: instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych, a także natężenia oświetlenia w miejscu pracy.
  • Wykonujemy także pełną dokumentację pomiarową.
  • Gwarantujemy punktualne i rzetelne wykonanie usługi w korzystnej cenie.
 
 
Pomiary elektryczne w Krakowie i Katowicach - legenda skrzynki rozdzielczej
Pomiary elektryczne w Krakowie i Katowicach - skrzynka rozdzielcza
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego